SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info     www.slovenskyraj.eu
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI

Všeobecné informácie

V severnej časti Slovenského rudohoria, na juh od Hornádskej kotliny medzi Spišskou Novou Vsou, Hranovnicou a Dobšinou vystupuje vápencové pohorie, navonok nevýrazné, ktoré v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia dostalo názov Slovenský raj.

Ako prví používali tento názov kartuziáni, ktorí si vybudovali kláštor na dnešnom Kláštorisku (dokončený začiatkom 14 stor.). Názov Slovenský raj sa v turistickej literatúre objavuje od roku 1921, nahradil tak názvy ako Hrabušické či Letanovské vápencové vrchy, Letanovské skaly, Hrabušické rokle, Vernársko - Hnilecké vrchy, Stratenská hornatina, Havranie skaly, Spišsko - gemerský kras, ...


Slovenský raj predstavuje členité krasové územie s množstvom roklín, tiesňav, úzkych dolín a kaňonov, so zachovanými planinami, ktoré sú bohaté na krasové formy. Pre svoje výnimočné prírodné a estetické hodnoty bolo územie Slovenského raja vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť v roku 1964. V roku 1988 bolo prekategorizované na národný park.

Konfigurácia terénu je málo vhodná pre život človeka, preto ani v súčasnosti, s výnimkou juhovýchodnej časti, nie je kompaktnejšie osídlená. Človek sa tu mohol živiť lovom zveri a rýb, prípadne skromnejším chovom dobytka hlavne na náhorných plošinách. Od nepamäti obyvateľstvo osídľovalo okrajové časti územia. Získavanie dreva i lesopestovné práce v ťažkých terénoch neboli výrazne výnosné, čo bolo príčinou, že lesy Slovenského raja sa zvlášť nedrancovali. To sa priaznivo odzrkadlilo v zachovalosti pôvodných, alebo len čiastočne narušených lesných komplexov až do súčasnosti.

Dnes Slovenský raj predstavuje z hľadiska zachovalosti a koncentrácie prírodných hodnôt jedno z najvýznamnejších území Slovenskej republiky. Rozlohou NP 19 763 ha, ochranného pásma 13 011 ha aj nadmorskou výškou (najvyššie položene miesto Predná hoľa 1 545 m.n.m.) patrí toto územie medzi menej výrazné pohorie.


Slovenský raj je turistami navštevovaný počas celého roku. Jeho územie sprístupňuje okolo 300 km značkovaných turistických chodníkov. Na poznávanie prírody NP slúži 5 náučných chodníkov. Prechod tiesňavami umožňujú zabudované technické zariadenia - rebríky, mostíky, lavičky, stúpačky, reťaze a iné.

Na území NP je mimoriadne vysoká koncentrácia úzkych, navzájom dotykajúcich sa roklín s veľkou rozmanitosťou fauny a flóry. Prevažnú časť Slovenského raja tvoria vápence a dolomity. Na území NP sa nachádza 350 jaskýň, čo je asi 1,8 jaskýň na km² (najvyššia koncentrácia jaskýň na Slovensku), ale pre verejnosť je prístupná iba unikátna Dobšinská ľadová jaskyňa. Nie všetky rokliny, doliny, horské chrbty a vrcholy sú sprístupnené pre turistov. Vytvárajú sa takto zóny nerušených geobiocenóz, tzv. zóny ticha, ktorých úlohou je ochrana a zachovanie pôvodného prírodného prostredia.


Neopakovateľný, svojrázny, s jedinečným čarom flóry, fauny, roklín, lesov, náhorných plošín a podzemných krás, to všetko je náš raj – Slovenský raj.


všeobecné informácie

Fauna
Flóra
Horopis, geologická stavba, geomorfologické pomery
Podnebie
Vodopis
Ľudová kultúra
Umelecko-historické a historické pamiatky
Z histórie
Ochrana prírody

Stupne ochrany
Návštevný poriadok

PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2018 Všetky práva vyhradené!
© 2014 Open society!