SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info     www.slovenskyraj.eu
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI
Umiestnenie: Všeobecné informácie/

Podnebie

Klimatické pomery Slovenského raja sú pomerne zložité, ovplyvňuje ich viacero činiteľov.

Územie leží v dvoch klimatických oblastiach - Hornádska kotlina a severná, okrajová časť patrí do klimatickej oblasti mierne teplej a mierne vlhkej, ostatná časť pohoria a najmä vrcholové partie zasahujú do chladnej oblasti.

Toto rozdelenie podnebia je dané aj značnými výškovými rozdielmi územia, pretože najnižšie polohy sú okolo 450 m.n.m. a najvyššie presahujú 1500 m.n.m., pričom je známe, že so zväčšovaním nadmorskej výšky teploty klesajú a zväčšuje sa počet zrážok.

Ďalším činiteľom, ovplyvňujúcim podnebie Slovenského raja v severnej časti je zrážkový tieň, ktorý vytvárajú susedné Vysoké Tatry.

Členitá geomorfologická stavba územia podmieňuje vznik teplotných inverzií, ktoré sú typickým znakom teplotných pomerov horských oblastí. To znamená, že za pokojného počasia sú v dolinách a kotlinách nižšie teploty ako na svahoch a s narastajúcou výškou teplota stúpa. Takýto úkaz možno pozorovať ako zvlášť typický klimatický prvok v tiesňavách Slovenského raja. Má to vplyv i na charakter rastlinstva týchto lokalít. Teplotné inverzie majú obmedzený rozsah, ale sú celoročným úkazom. V zimnom období trvajú i niekoľko dní, kým v ostatných obdobiach sa vyskytujú zvyčajne len nočné inverzie.

Priemerné ročné teploty v Slovenskom raji sa pohybujú v rozmedzí 4 - 5 °C, pričom priemer najvyššie položených partií je nižší ako 4 °C. Najchladnejším mesiacom roka je január s priemernými teplotami - 5 až - 6 °C. Najteplejším mesiacom je júl s priemernými teplotami 15 až 16 °C.

Priemerný súhrn zrážok v dlhodobom pozorovaní sa pohybuje od 620 do 900 mm. Najmenej zrážok spadne na severnom okraji Slovenského raja. Najviac zrážok sa vyskytuje v období letných búrok v júni a v júli, keď naprší 90 - 100 mm. Najsuchším mesiacom je február, vtedy dosahujú zrážky 25 - 55 mm.

Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je 100 - 120. Maximálna snehová pokrývka je 40 - 70 cm, pričom vo vyšších polohách sú tieto hodnoty značne vyššie. Toky zamŕzajú v decembri a ľad sa udrží do marca, na tienistých miestach horských potokov do apríla a v tiesňavách Slovenského raja niekedy až do mája.

Priemerné trvanie slnečného svitu dosahuje v tejto oblasti ročne hodnotu 1800 - 2000 h.

Prevládajúci smer vetrov je západný. Bezvetrie je zaznamenané až v 22 % všetkých pozorovaní.


všeobecné informácie

Fauna
Flóra
Horopis, geologická stavba, geomorfologické pomery
Podnebie
Vodopis
Ľudová kultúra
Umelecko-historické a historické pamiatky
Z histórie
Ochrana prírody

Stupne ochrany
Návštevný poriadok

PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2018 Všetky práva vyhradené!
© 2014 Open society!