SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI
Umiestnenie: Geomorfologické objekty/Rokliny a kaňony/Kaňony/

 Prielom Hornádu

Prielom Hornádu Prielom <Hornádu> je približne 16 km dlhý úsek horného toku rieky <Hornád> od ústia <Veľkej Bielej vody> (<Hrdlo Hornádu>) po <Smižany>.

<Hornád> tu vytvoril kaňonovité údolie, brehy ktorého spadajú z bočných hrebeňov a vrchov miestami s vyše 300 m výškovým rozdielom. Vďaka svojej turistickej histórii má Prielom Hornádu zvláštne postavenie medzi prírodnými hodnotami Slovenského raja. Predchodca <Hornádu> na konci mladšieho neogénu tiekol po plochom dne dnešnej Hornádskej kotliny približne o 150 m vyššie. V období na rozhraní mladšieho neogénu a štvrtohôr sa územie Slovenského raja začalo zdvíhať, kým dno Hornádskej kotliny klesá.

<Hornád> sa začal zarezávať do podložia svojho toku a tak vznikol nielen on, ale aj naň nadväzujúce prítoky (<Lesnica>, <Veľká Biela voda>, <Biely potok> s vodopádmi a kaskádami, ktoré do nich stekajú zo svahov planiny <Glac>.

Je výrazným krajinným celkom s veľmi pôsobivými skalnými útvarmi (<Tomášovský výhľad>, <Ihla>, <Kazateľnica>). Tento charakteristický reliéf značnou mierou ovplyvňuje mikroklímu územia a pôsobí na druhovú skladbu zastúpených rastlinných spoločenstiev, ktoré sa vyznačujú veľkou pestrosťou.

Prvý prechod Prielomom Hornádu po jeho zamrznutej hladine sa uskutočnil vo februári 1906. V júli 1906 sa B. Hajtsch a L. Hajtsch na primitívnej plti splavili tokom <Hornádu> od <Hrabušic> (<Hrdlo Hornádu>) po <Smižany> (vyústenie <Hornádu> pri Smižanskej Maši).

Prielom Hornádu nebol po celej svojej dĺžke priechodný až do roku 1974, keď sa ukončila etapovitá výstavba <chodníka Horskej služby>. Na tomto chodníku je zabudovaných 7 kovových mostíkov a lávok, približne 320 m reťazí v exponovaných skalných stenách, 140 stúpačiek a približne 70 m drevených lávok. Tým sa sprístupnila jedna s najatraktívnejších turistických ciest v Slovenskom raji.

Prielom Hornádu je <Národná prírodná rezervácia> s výmerou 290 ha. Vedie ním modrý turistický chodník.Prístup: z <Podleska>, <Kláštoriska>, <Čingova>, <Spišských Tomášoviec>, <Hrabušíc> a <Smižian>

Okolie: NPR <Prielom Hornádu>, NPR <Kyseľ>, PR <Hradisko>, <Hrdlo Hornádu>, <Zelená hora>, <Ihrík>, <Kláštorská roklina>, neprístupná <Zelená dolina>, <Letanovský mlyn>, <Majerská>, <Ludmanka>, <jaskyňa Čertova diera>, <Ihla>, <Kazateľnica>, <Tomášovský výhľad>, <Sovia skala>
PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2023 Všetky práva vyhradené!