SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info     www.slovenskyraj.eu
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI
Umiestnenie: Turistický sprievodca/Východisko Dedinky/Jednosmerné trasy/

 Bielym potokom na Tomášovský výhľad

Obtiažnosť: vysoká

Dĺžka: 17 km

Čas túry: 5:30 h

Zaujímavosti: vodopády v Zejmarskej rokline, Biely potok, vodná nádrž Klauzy, Tomášovský výhľad

Priebeh trasy: Dedinky - Biele Vody - Zejmarská roklina, ústie - Geravy - Predný Hýľ - Klauzy - Sokolia dolina, ústie - Kyseľ, ústie - Biely potok, rázc. - Pod Tomášovským výhľadom - Tomášovský výhľad

Popis trasy: Od parkoviska pri hoteli Priehrada pôjdeme červenou značkou v stúpaní po lyžiarskej trati do sedielka, odtiaľ v zostupe okrajom lúky do osady Biele vody. Z rázcestia ďalej Zejmarskou roklinou po modrej značke trasou náučného chodníka, exponovane cez Vodopády kpt. Jána Nálepku, v závere v stúpaní chodníkom k stanici lanovky na Geravách. Ďalej zelenou značkou po ceste pohodlne cez Veľkú poľanu na Geravách k rázcestiu Predný Hýľ. Odtiaľ v klesaní zelenou značkou k jazeru Klauzy v doline Bieleho potoka. Ďalej popri Bielom potoku, v smere toku zelenou značkou k ústiu Sokolej doliny. Pokračujeme dolinou Bieleho potoka okolo ústia Kyseľa, cez krátke kaňonovité úseky k rázcestiu Biely potok. Odtiaľ krátkym úsekom po modrej značke k rázcestiu Pod Tomášovským výhľadom. Od rázcestia v stúpaní zelenou značkou na vyhliadkovú plošinu Tomášovského výhľadu. Z Tomášovského výhľadu môžeme zísť do obce Spišské Tomášovce.

Obmedzenia: Časť opisovanej trasy leží v Národnej prírodnej rezervácii Zejmarská roklina, Národnej prírodnej rezervácii Kyseľ a Národnej prírodnej rezervácii Prielom Hornádu. Pohybovať na tomto území sa smie len po vyznačených turistických chodníkoch. Priechod tiesňavou Zejmarská roklina sa smie len v smere proti toku potoka tzn. zdola nahor. Počas celej trasy musí návštevník dodržiavať návštevný poriadok.Obtiažnosť

Nízka - málo náročný terén, s malým prevýšením, krátkou vzdialenosťou, bez exponovaných úsekov

Stredná - stredne náročný terén, náročnejší na dĺžku alebo prevýšenie, s málo exponovanými úsekmi

Vysoká - vysoko náročný terén, s veľkým prevýšením alebo dĺžkou trasy a exponovanými úsekmi
PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2018 Všetky práva vyhradené!
© 2014 Open society!