SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI
Umiestnenie: Turistický sprievodca/Východisko Kláštorisko/Trasy kruhového charakteru/

 Prielomom Hornádu za najromantickejšou tiesňavou

<>Obtiažnosť: vysoká

Dĺžka: 14,5 km

Čas túry: 4:45 h

Zaujímavosti: <Prielom Hornádu>, vodopády v tiesňave <Suchá Belá>

Priebeh trasy: <Kláštorisko> - <Kláštorská roklina>, ústie - <Hrdlo Hornádu> - <Podlesok> - <Suchá Belá>, vrchol - Pod <Vtáčim hrbom> - <Kláštorisko>

Popis trasy: Od centrálnej orientácie na Kláštorisku žltou značkou, približne severným smerom širšou cestou. Neskôr v klesaní serpentínami k lanovej lávke pri ústi Kláštorskej rokliny. Tu sa nachádza aj konštrukčne ojedinelý lanový most cez Hornád. Od rázcestia pri lanovej lávke modrou značkou do Hrdla Hornádu, miestami exponovane cez mosty, lavičky a stúpačky. Z Hrdla Hornádu modrou značkou pohodlne popri Veľkej Bielej vode až na Podlesok. Od centrálnej orientácie na Podlesku zelenou značkou po lúke, neskôr brehmi a riečišťom potoka, na niekoľkých miestach pomocou lávok, až k Misovým vodopádom. Tu sa začína exponovaný úsek rokliny, ktorý prekonávame pomocou technických pomôcok. Postupne prechádzame cez Misové vodopády, Roklinu, Okienkový vodopád. Tiesňava sa ďalej trochu rozširuje až ku Korytovému vodopádu. Za ním na ľavej strane prítok vytvára Bočný vodopád. Ďalej pokračujeme opäť zúženým priestorom romantickým úsekom Kaskád. Pri rozvetvení doliny pravou vetvou až na vrchol Suchej Belej. Ďalej pokračujeme pohodlne žltou značkou po širokej ceste až k rázcestiu pod Vtáčím hrbom. Odtiaľ červenou značkou na Kláštorisko.

Obmedzenia: Časť opisovanej trati leží v Národnej prírodnej rezervácii <Prielom Hornádu> a Národnej prírodnej rezervácii <Suchá Belá>. Pohybovať na tomto území sa smie len po vyznačených turistických chodníkoch. Priechod tiesňavou <Suchá Belá> sa smie len v smere proti toku potoka tzn. zdola nahor. Počas celej trasy musí návštevník dodržiavať návštevný poriadok.Obtiažnosť

Nízka - málo náročný terén, s malým prevýšením, krátkou vzdialenosťou, bez exponovaných úsekov

Stredná - stredne náročný terén, náročnejší na dĺžku alebo prevýšenie, s málo exponovanými úsekmi

Vysoká - vysoko náročný terén, s veľkým prevýšením alebo dĺžkou trasy a exponovanými úsekmi
PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2023 Všetky práva vyhradené!