SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI
Umiestnenie: Turistický sprievodca/Východisko Podlesok/Jednosmerné trasy/

 Najromantickejšou tieňavou Suchá Belá cez Glackú planinu na Dedinky

<>Obtiažnosť: vysoká

Dĺžka: 13,5 km

Čas túry: 5 h

Zaujímavosti: vodopády v tiesňave <Suchá Belá>, <Glacká> planina s množstvom krasových javov, vodná nádrž <Palcmanská Maša>

Priebeh trasy: <Podlesok> - <Suchá Belá> vrchol - <Glac> Malá poľana - <Glac> býv. horáreň - <Veľký Sokol> vrchol - Pod <Suchým vrchom> - <Geravy> - <Dedinky>

Popis trasy: Od centrálnej orientácie na Podlesku zelenou značkou po lúke, neskôr brehmi a riečišťom potoka, na niekoľkých miestach pomocou lávok, až k Misovým vodopádom. Tu sa začína exponovaný úsek rokliny, ktorý prekonávame pomocou technických pomôcok. Postupne prechádzame cez Misové vodopády, Roklinu, Okienkový vodopád. Tiesňava sa ďalej trochu rozširuje až ku Korytovému vodopádu. Za ním na ľavej strane prítok vytvára Bočný vodopád. Ďalej pokračujeme opäť zúženým priestorom romantickým úsekom Kaskád. Pri rozvetvení doliny pravou vetvou až na vrchol Suchej Belej. Ďalej pokračujeme modrou značkou pohodlne cestou popri Malej poľane až k rázcestiu. Od rázcestia červenou značkou k bývalej horárni na Glaci, stále Glackou cestou k vrcholu Veľkého Sokola, rázcestiu pod Suchým vrchom. Odtiaľ chodníkom v stúpaní na cestu až k stanici lanovky na Geravách, ktorou sa môžeme odviesť na Dedinky, alebo peši popri nej zelenou značkou na Dedinky.

Obmedzenia: Časť opisovanej trasy leží v Národnej prírodnej rezervácii <Suchá Belá>, pohybovať na tomto území sa smie len po vyznačených turistických chodníkoch. Priechod tiesňavou <Suchá Belá> sa smie len v smere proti toku potoka tzn. zdola nahor. Počas celej trasy musí návštevník dodržiavať návštevný poriadok.Obtiažnosť

Nízka - málo náročný terén, s malým prevýšením, krátkou vzdialenosťou, bez exponovaných úsekov

Stredná - stredne náročný terén, náročnejší na dĺžku alebo prevýšenie, s málo exponovanými úsekmi

Vysoká - vysoko náročný terén, s veľkým prevýšením alebo dĺžkou trasy a exponovanými úsekmi
PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2023 Všetky práva vyhradené!