SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info     www.slovenskyraj.eu
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI
Umiestnenie: Chránené územia/Prírodné rezervácie/

 Havrania skala

Havrania skala Rozloha: 5,77 ha

Vyhlasená:

Kataster obcí: Stratená okres Rožňava

Charakteristika územia: Oblasť leží v južnej časti Slovenského raja. Geologické zloženie okolia pozostáva z mezozických, prevažne kabonatových hornín spodného triasu až jury. Vlastnú Havraniu skalu budujú stredotriasové wettersteinské vápence (ladin) s mocnosťou 300 - 500 m, vrchol predstavuje severo - južne orientovaný hrebeň s dĺžkou asi 100m, ktorý spadá strmými skalnými zrázmi na juh a juhovýchod do doliny Veľkého Zajfu.

V skalnatých svahoch Havranej skaly je viacero menších jaskynných priestorov bez kvapľovej výzdoby. Pod Havraňou skalou je zvláštny prírodný jav Slovenského raja Občasný prameň.

Zo živočíchov tu majú zastúpenie najmä chránené druhy vtákov napr. pinka obyčajná (Frangilla coelebs), sýkorka uhliarka (Parus ater), červienka obyčajná (Erithacus rubecula) a iné. Lesné porasty patria do skupiny lesných typov jedľová bučina (Abieto - Fagetum) a vápencová bučina (Fagetum dealpinum). Lesné porasty sú jednoetážové, v drevinovej skladbe prevláda smrek, s prímesou buka a javora.PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2018 Všetky práva vyhradené!
© 2014 Open society!