SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info     www.slovenskyraj.eu
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI
Umiestnenie: Chránené územia/Národné prírodné rezervácie/

 Holý kameň

Holý kameň Rozloha: 211 ha

Vyhlasená: ako štátna prírodná rezervácia 30.10.1976, ako národná prírodná rezervácia v roku 1995

Kataster obcí: Smižany , okres Spišská Nová Ves

Charakteristika územia: Rezerváciu tvoria dva dominantné vápencové vrcholy Holý kameň (1100 m.n.m.) a Červená skala (1112 m.n.m.) s priľahlými svahmi a dolinami so zachovalou štruktúrou lesných porastov. Zachované lesné porasty vytvára buk, jedľa a smrek, na neprístupných vápencových bralách borovica a smrek. Časť rezervácie tvoria aj vápencové sutinové lesy.

Drsné klimatické podmienky, plytké pôdy a ostatné ekologické podmienky umožňujú rozšírenie viacerých ohrozených druhov vegetácie ako napr. Astra alpínska (Aster alpinus), Klinček pestrý (Diantus hongaricus) a iné.

Fauna má charakter ako centrálne časti Slovenského raja so zastúpením veľkých mäsožravcov - Medveďa hnedého (Ursus arctos), Vlka obyčajného (Canis lupus) a Rysa ostrovida (Lynx lynx).

Rezerváciou vedie zelený turistický chodník dolinou Berezinec medzi svahmi Holého kameňa a Červenej skaly.Prístup: od jazera Klauzy, z planiny Geravy

Okolie: Holý kameň,Červená skala, jazero Klauzy, dolina Bieleho potoka, Hýľ, Zejmarská roklina, sedlo Čertova hlava, NPR Zejmarská roklina
PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2018 Všetky práva vyhradené!
© 2014 Open society!