SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info     www.slovenskyraj.eu
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI
Umiestnenie: Chránené územia/Národné prírodné rezervácie/

 Zejmarská roklina

Zejmarská roklina Rozloha: 72,65 ha

Vyhlasená: ako Štátna prírodná rezervácia 1.6.1980, ako národná prírodná rezervácia v roku 1995

Kataster obcí: Dedinky okres Rožňava, Smižany okres Spišská Nová Ves

Charakteristika územia: Rezerváciu tvorí členitý reliéf, s prevahou vodopádov, vápencových brál, previsov, skalných stupňov, ktoré sa uplatňujú v rokline a na ostatnom území.

Vegetácia vykazuje výrazný inverzný charakter. Na dne rokliny sa nachádzajú horské druhy rastlín ako napr. Kortúza Matthioliho (Cortusa matthioli), Trojšet alpínsky (Trisetum alpestre), Prilbica pestrá (Aconitum variegatum), Mesačnica trváca (Lunária rediviva) a iné druhy. Na vápencových skalách sa vyskytuje Zvonček karpatský (Campanula carpatica), Ostrica prstnatá (Carex digitata), Vápnička skalná (Kernera saxatilis), Prvosienka holá karpatská (Primula auricula subs. hungarica), na južne exponovaných svahoch aj Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), Sezel sivý (Seseli osseum), Hrdobarka horská (Tecrriium montanum) a ďalšie druhy.

Zo živočíšnych druhov tu má výrazné zastúpenie Kamzík vrchovský, ktorý bol do oblasti Slovenského raja umelo vysadený.

Dnom Zejmarskej rokliny prechádza jednosmerný turistický chodník a náučný chodník.Prístup: z osady Biele Vody

Okolie: osady obce Mlynky, Dedinky, Palcmanská Maša, planina Geravy, Gačovská skala, Hýľ, Zejmarská roklina, NPR Holý kameň, PR Malé Zajfy, NPR Stratená, Suchý vrch
PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2018 Všetky práva vyhradené!
© 2014 Open society!