SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI
Umiestnenie: Chránené územia/Chránený areál/

 Knola

Rozloha: 220 ha

Vyhlasená:

Kataster obcí: <Spišská Nová Ves>, <Mlynky> okres <Spišská Nová Ves>

Charakteristika územia: Ochrana hodnotných hôľných porastov, rašelinných pramenísk, skál a fragmentov pôvodných lesných spoločenstiev. Chránený areál Knola tvorí priestor, ktorý má vysočinný charakter s plochým širokým hrebeňom a podhrebeňovými stanovišťami v komplexe <Veľká Knola> - Viničiar.

Geologický podklad tvoria vrstvy zlepenca s valúnmi kremitých porfýrov a minerálne slabým kremitým zlepencom vrstiev perukána.

Je tvorené pestrou mozaikou lesných biotopov, bývalých hôľnych pasienkov, rašelinných mokradí a skál. Pôvodné porasty boli zaradené k jedľovým a jedľovo - smrekovým lesom (Abietion auct. Vaccinio - Abietion) a smrekovým lesom čučoriedkovým (Eu - Vaccinio - Piceenion). V súčasnosti pôvodné lesné porasty charakteru prírodného lesa sa vyskytujú len fragmentálne. Väčšiu časť územia zaberajú druhotné lesné porasty vzniknuté zväčša sekundárnou sukcesiou na bývalých holiach, prípadne lesných svetlinách. Z botanického hľadiska predstavujú tieto priestory cenné lokality s výskytom ohrozených druhov rastlín: Šafrana spišského (Crocus scepusiensis), Scily dvojlistej (Scilla bifolia), Peniažteka modrastého (Thlaspi sylvestre) a ďalších.

Územie je významným biotopom vzácnych druhov tetrovitých vtákov - Hlucháňa obyčajného (Tetrao urogallus) a Jariabka hôrneho (Bonasa bonasia).

Chráneným areálom Knola vedie žltý turistický chodník.Prístup: zo sedla <Čertova hlava>, zo sedla <Grajnár>, z Novoveskej Huty, z obci <Hnilec>

Okolie: <Veľká Knola>, <Malá Knola>, <Malý Muráň>, <Muráň>, <Železný potok>,PR <Muráň>
PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2023 Všetky práva vyhradené!