SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI
Umiestnenie: /

Podmienky registrácie

zariadenia na www.slovensky-raj.sk

1. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom stránky www.slovensky-raj.sk (ďalej len „stránka“) je firma Milan Knižka mKs, so sídlom 059 17 Vernár 32, IČO: 40 329 755 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“). Súčasťou prevádzky je propagovať zariadenia (ubytovanie, služby). Propagované môžu byť len tie zariadenia, ktoré budú riadne zaregistrované a budú spĺňať všetky podmienky registrácie. Každý zaregistrovaný užívateľ dáva registráciou súhlas s dodržiavaním podmienok registrácie.

2. Registrácia

Registrácia obsahahuje sprievodcu, ktorý Vás prevedie registráciou. Počas registrácie je potrebné mať pripravené všetky materiály, resp. údaje potrebné k aktivácii jednotlivých modulov – podľa bodu 3. Registrácia je platná jeden kalendárny rok – prípadne podľa potrieb (akcie, výhody, zľavy) prevádzkovateľa môže byť registrácia predĺžená, nikdy nie skrátená. Registrácia je platná až po uhradení celej čiastky dohodnutej sumy. Ďnom aktivácie začína plynúť doba registrácie. Všetky údaje v registrácii musia byť aktuálne a kompletné, prípadne na požiadanie prevádzkovateľa tieto informácie poskytnúť. Po úspešnej registrácií obdržíte email s prihlasovacími údajmi a základnými informáciami o objednanej službe. Prevádzkovateľ má právo odmietnuť aktiváciu registrácie komukoľvek bez udania dôvodu.

3. Popis modulov

Základné info – základný modul. Jeho obsah má stručne charakterizovať objekt. Zobrazuje sa pri objektoch, v zozname zariadení, obsahuje možnosť odkliku na modul “Vlastná info stránka”, ak je aktivovaný.

Vlastná info stránka – základný modul pre doplkové moduly. Obsahuje podrobné informácie o zariadení. Ak sú aktivované doplnkové moduly, vlastná info stránka obsahuje odklik na tieto moduly. Rozsah obsahu je obmedzený jednou stranou – pričom strana môže mať ľubovoľný počet slov. Súčasťou modulu je možnosť nastavenia predvolenej tabuľky, vhodnej na rozpis zloženia izieb v ubytovacom zariadení, alebo ako otváracie hodiny v prípade zariadenia služieb. Obsah si užívateľ spravuje sám, čím aj zodpovedá za jeho obsah.

Fotogaléria – doplnkový modul – pre jeho použitie musí byť aktívny modul “Vlastná info stránka”. Fotogaléria umožní doplniť prezentáciu o fotografie. V základnej cene je k dispozícií 5 fotografií. Maximálny počet fotografií vo fotogalérii môže byť 104. Pri registrácii musia byť zadaný plný počet fotografií. Fotografie si dopredu pripravte. Parametre fotografie: rozmer max. 800x600 px, formát JPG (len RGB), veľkosť max. 200kb.

Rezervácia / Kontaktný formulár – doplnkový modul – pre jeho použitie musí byť aktívny modul “Vlastná info stránka”. Hlavnou úlohou tohto modulu je poskytnúť návštevníkovi možnosť okamžitej reakcie. K dispozícií je formulár, prostredníctvom ktorého môže užívateľ ihneď zaslať správu, resp. rezerváciu priamo do Vášho zariadenia. Počas registrácie budete vyzvaný na zadanie emialovej adresy, na ktorú bude odosielaný formulár.

Návštevná kniha – doplnkový modul – pre jeho použitie musí byť aktívny modul “Vlastná info stránka”. Modul umožňujúci pridávať príspevky k Vášmu zariadeniu. Môžete tak sledovať reakcie návštevníkov a v prípade potreby sa im prispôsobovať.
Všetky moduly si môže užívateľ samostatne spravovať. Po prihlásení má možnosť nastavovať obsah jednotlivých modulov. V prípade modulu “Návštevná kniha” môže spravovať (zmeniť alebo odstrániť) chybné alebo nevhodné príspevky.

4. Ceny

Cena modulov je stanovená cenníkom. Počas celej doby registrácie je cena rovnaká, nie je možné ju meniť. Zaplatenú službu je možné využívať do doby skončenia registrácie.

5. Dodatky k pravidlám

Prevádzkovateľ si vyhradzuje zmeniť pravidlá registrácie. Každá zmena bude zverejnená na stránke. Zmena pravidiel nadobúda platnosť ihneď po zverejnení.

6. Zmeny služieb

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo ukončiť akúkoľvek súčasť služieb, zároveň Vám poskytne maximálne množstvo informácií o takejto zmene alebo ukončení, ak to bude za daných okolností možné. Zmeny budú zverejnené aj na stránke.

7. Heslo a bezpečnosť

Prístup k službám a ich používanie je možné cez kombináciu užívateľského mena a hesla. Zaručíte sa, že Vy a Vaša kontaktná osoba zachováte v tajnosti svoje vlastné užívateľské meno a heslo, a že nedovolíte žiadnej neoprávnenej strane používať tieto služby.

9. Pravidlá prevádzky

Zodpovedáte za prevádzku Vášho konta. Súhlasite, že nebudete propagovať žiadne ilegálne, podvoné alebo nemorálne činy a účely, že nebudete zverejnovať, propagovať alebo prenášať žiaden hanlivý, urážlivý, výhražný, vulgárny, rasovo či etnicky materiál. Prevádzkovateľ neschavľuje obsah klientovho obsahu čím nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek hanlivý, urážlivý, výhražný alebo rasovo či etnicky orientovaný obsah. V prípade porušenia niektorého z pravidiel prevádzkovateľ môže kedykoľvek ukončiť službu.

10. Obmedzenie zodpovednosti

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne škody spôsobené stratou zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku alebo za všetky nepriame, škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať službu alebo kvôli neoprávnenému prístupu a to i vtedy, pokiaľ bol prevádzkovateľ upozornený na možnosť týchto škôd.

12. Ukončenie registrácie

Registrácia zaniká dňom, kedy bolo určené jej ukončenie. Deň ukončenia je určený pri zaplatení faktúry za poskytnuté služby.

13. Všeobecné

V prípade, že niektoré nariadenia týchto pravidiel bude celé, alebo sčasti, prehlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto pravidiel platiť v plnom rozsahu. Tieto pravidlá budú upravované a interpretované v súlade so zákonmi Slovenskej Republiky a budú predmetom patriacim do výlučnej jurisdikcie súdov v Slovenskej Republike. Tieto pravidlá a všetky modifikácie k týmto pravidlám predstavujú celú zmluvu medzi stranami.

14. Vyhlásnie o ochrane osobných údajov

Informácie získané prostredníctvom registráciou, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani na inak komerčne využívané.
Uzávera lokalít

Momentálne sú všetky turistické trasy a chodníky
ako aj všetky rokliny prechodné!

Aktuálny stav k 29. 3. 2023    www.hzs.sk
SYSTÉMOVÉ SPRÁVY      [ zobraziť všetky ]
Panoramatické vyhliadky
Pozrite si panoramatické vyhliadky z vybraných lokalít Slovenského raja.

[ zobraziť ]


29. 3. 2023
Všetko najlepšie k meninám Miroslav

WALLPAPER NA TENTO MESIAC
viac wallpaperov >>  
PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2023 Všetky práva vyhradené!