SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI
Umiestnenie: Chránené územia/Národné prírodné rezervácie/

 Vernárska tiesňava

Vernárska tiesňava Rozloha: 82,94 ha

Vyhlasená: ako štátna prírodná rezervácia 25.5. 1966, v roku 1988 ako rozšírená štátna prírodná rezervácia, v roku 1995 ako národná prírodná rezervácia

Kataster obcí: <Vernár>, okres Poprad

Charakteristika územia: Územie sa rozprestiera v nadmorskej výške 725-1110 m.n.m.. Zaberá morfologicky výrazný skalný chrbát vybiehajúci západne - juhozápadne od kóty <Tri kopce>. Geologický podklad tvoria ladinské dolomity s typickým ostrohranným rozpadom.

Rezervácia bola vyhlásená na ochranu lesných spoločenstiev v extrémnych lokalitách bukového až smrekovo-bukovo-jedľového lesného vegetačného stupňa. Má druhovo veľmi pestré a bohaté zastúpenie rastlín zo spoločenstiev Erico-Pinion, kde v stromovej etáži dominuje borovica lesná (Pinus sylvestris) a miestami smrekovec opadavý (Larix decidua) s prechodom do skalných spoločenstiev. Na dne údolia sú zachované fragmenty horského jelšového lesa (Alnetim incanae carpaticum), v ktorom rastie vzácny reliktný a ohrozený druh Jazyčník sibírsky (Ligularia sibirica). V okrajových častiach rezervácie sú spoločenstvá zväzu Fabion sylvaticae.

Rezervácia svojou vysokou prírodovednou hodnotou patrí medzi najhodnotnejšie časti Slovenského raja. Verejnosti je neprístupná.

Uzávera lokality
STAV: Turisticky neprístupná
Ľudový názov: Tesnina
PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2023 Všetky práva vyhradené!