SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI
Umiestnenie: Chránené územia/Prírodné pamiatky/

 Hranovnické pleso

Hranovnické pleso Rozloha: 68,1 ha

Vyhlasená: r.1984 ako chránený prírodný výtvor, r.1995 ako prírodná pamiatka

Kataster obcí: <Hranovnica>, okres Poprad

Charakteristika územia: Ochrana travertinových terás a útvarov, ktoré sa vytvorili v pleistocéne. Na sútoku <Vernárského> a Teplého potoka sa usadzovaním mineralizovaných vôd vytvorili tieto terasy v troch úrovniach. Ich krasovatením a mechanickým rozrušovaním vznikli krasové fenomény, ktoré majú na hornej úrovni charakter skalného mesta.

Podložie travertínov tvoria permské a karbonské horniny chodského príkovu, najmä pieskovce, zlepence a bridlice. Významný je klinovitý výbežok slienovitých vápencov a slieňov (neokóm) jednotky Veľkého Boku. Holocénske penovce s hrúbkou od 5 do 40 m vytvorili 3 dolinové terasy. Travertíny vytvorili dolinovú terasu a 3 stráňové terasy. Celková rozloha travertínov a penovcov je 0,62 km², travertíny sú silne krasovatené, čo podnietilo vznik 8 krasových jám (závrtov) a 6 jaskýň.Prístup: z obce <Vernár>, z obce <Hranovnica>

Okolie: obec <Hranovnica>, <Vernár>, NPR <Vernárska tiesňava>, NPR <Tri kopce>, <Človečia hlava>, <Predná hoľa>
PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2023 Všetky práva vyhradené!